top of page

Waarom een oudercomité ?


Een oudercomité is een ideaal instrument om de banden tussen ouders en school aan te halen. Ouders geven immers een deel van de opvoeding van hun kind door aan de school. Een goede verstandhouding is dan ook primordiaal. Door mee te werken aan de uitbouw van die school, door zich te engageren in het reilen en zeilen ervan, dragen de ouders bij tot het onderwijs en het welzijn van de kinderen op de school. Die samenwerking veronderstelt een vlotte communicatie, in twee richtingen : ouders goed informeren, is belangrijk, maar het overbrengen van de mening van de ouders is evenzeer van belang. Het oudercomité is hiervoor het vehikel bij uitstek.

Hoe werkt een oudercomité ?


Ons Oudercomité vertegenwoordigt zo goed als alle kleuter- en lagere klassen. Doorgaans eenmaal om de twee maand komen alle leden, de directeur en eventueel enkele leerkrachten samen om er te praten over onderwerpen die onze kinderen en de school aangaan. Grieven, ideeën... die de leden van het oudercomité bij ouders opvangen, worden doorgegeven aan de directie en besproken.De activiteiten


De leden, vaak geholpen door vrijwilligers, trachten de school zoveel mogelijk te helpen bij allerlei activiteiten. Zo worden de handen uit de mouwen gestoken bij het schoolfeest, het grootouderfeest, het Sinterklaasfeest en ga zo maar verder. Ook op financieel vlak wordt getracht de school te ruggesteunen. Zo wordt met de opbrengst van onder meer de bloemenverkoop voorzien in een financiële tussenkomst voor de zeeklassen, werd een droogtrommel aangekocht, enz.


Bent u geïnteresseerd om zelf af en toe een handje toe te steken, aarzel dan niet om contact op te nemen met één van de leden van het comité of met de directeur. Vrijwilligers zijn altijd zeer welkom ! Ook voor vragen en suggesties kunt u steeds bij hen terecht.

Een goede school is immers meer dan alleen een stapel boeken en een verzameling van klassen...

bottom of page